Onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zijn van toepassing. Wij kunnen u deze doen toekomen .